Tehnilised nõuded kujundusfailidele

Tekstid
Kujundamiseks saadetud tekstid peavad olema korrektsed, toimetatud ja kontrollitud. Odamus OÜ ei vastuta kliendi poolt saadetud tekstides esinevate õigekirjavigade eest.

Graafika
Kõik kujundused, mis sisaldavad tekste või logosid, peavad olema esitatud vektorgraafika failidena. Kujunduselementide vektoriseeimine meie poolt on eraldi teenus. Trüki jaoks mõeldud kujundused peavad olema tehtud CMYK värvidega.

Pildid
Trükiste kujundamisel kasutatavate fotode resolutsioon 1:1 mõõdu puhul peab olema vähemalt 300 dpi. Foto ei tohi olla tugevalt pakitud (jpg pakkimine), soovitav on kasutada TIF failiformaati. Interneti lehekülgedel olevad pildid ei sobi üldjuhul trükistel kasutamiseks.

Mõisted

CMYK värvid – trükivärvid, mis koosnevad neljast värvikanalist (Cyan/Magenta/Yellow/Key ehk Black).

ICC profiil – kirjeldab mingi seadme värviedastuse omadusi kindlaksmääratud tingimustes, võimaldab profiilidevahelist teisendust.

Vektorgraafika – resolutsioonist sõltumatu graafikatüüp, mis koosneb koosneb joontest (vektoritest) ja ankrupunktidest.

Pikselgraafika – resolutsioonist sõltuv graafikatüüp (nt foto), mis koosneb punktidest (piksel).

Resolutsioon – pikselgraafika puhul pildi punktitihedus, mida mõõdetakse punktide hulgana ühe tolli kohta (DPI – dot per inch).

RGB värvid – monitorivärvid, mis koosnevad kolmest värvikanalist (Red/Green/Blue), ei sobi trükkimiseks.