Info- ja reklaamtrükised

Odamus Disain: Trükised ja trükiettevalmistus

Trükised on oluliseks vahendiks kõikvõimaliku info levitamisel või oma ettevõtte klientideni viimisel. Odamus OÜ pakub erinevaid trükiseid alates nende kujundamisest kuni valmistoodeteni: visiitkaardid, flaierid, voldikud, plakatid.

Kvaliteetse trükitulemuse saamine sõltub suurel määral algmaterjali kvaliteedist ning trükifaili vastavusest kasutatava trükitehnoloogia nõuetele. Odamus OÜ nõustab trükiste jaoks algmaterjalide valikul ning teeb vajadusel valmis spetsiaalse trükiettevalmistuse just vastava trükitehnoloogia jaoks.

Odamus Disain: Tartu Folk-Off 2022
Plakati kujundus üritusele Tartu Folk-Off 2022
Plakati kujundus Tartu linna noorsootöö programmile
Odamus Disain: trükised, voldik Talohisi OÜ
Voldiku kujundus Talohirsi OÜ
odamus Disain: Retro stiilis postkaardid
Retro stiilis postkaardid
(trükitud taaskasutatud paberile)
Odamus Disain: plaadiümbris Tharaphita
Plaadiümbrise kujundus raskemuusikaansamblile Tharaphita